Άνιση συνταξιοδοτική μεταχείριση μητέρων και πατέρων με τέκνα ανίκανα προς κάθε βιοποριστική εργασία

Άνιση μεταχείριση ανδρών και γυναικών γονέων ανίκανων προς κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων ως προς τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης γήρατος

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σχετικά με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης λόγω γήρατος γονέων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, στις οποίες περιλαμβάνεται ειδικά για τους πατέρες η πρόσθετη προϋπόθεση της χηρείας. Ρυθμίσεις που εισάγουν διάκριση λόγω φύλου στη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, κρίνονται σταθερά ασύμβατες προς την αρχή της ισότητας των φύλων, από πλήθος δικαστικών αποφάσεων, δυνάμει διατάξεων αυξημένης τυπικής ισχύος, εθνικών και υπερεθνικών. Στη βάση αυτή, ο Συνήγορος πρότεινε την ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, ώστε να καταστούν ουδέτερες ως προς το φύλο οι ευνοϊκές προϋποθέσεις που εξακολουθούν να ισχύουν για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης γήρατος ασφαλισμένων στον Ε.Φ.Κ.Α. γονέων με τέκνα ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία. Ως πρότυπο για μια τέτοια παρέμβαση προτάθηκε αντίστοιχη ρύθμιση του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων για τους δημοσίους υπαλλήλους. Επί της θέσης του Συνηγόρου δεν έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση από το αρμόδιο Υπουργείο.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή