Διευκόλυνση του/της έχοντος/έχουσας την επιμέλεια αναπήρων τέκνων

Διευκόλυνση της απασχόλησης ατόμων που φροντίζουν, ως εξαρτώμενα μέλη, άτομα με αναπηρία

Περιγραφή

Έπειτα από καταγγελία πολίτη που ασκούσε την επιμέλεια αναπήρου ατόμου, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε κενό ρύθμισης όσον αφορά το δικαίωμα συμμετοχής των εχόντων/εχουσών την επιμέλεια αναπήρου ατόμου σε επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία προορίζονταν αρχικά να ωφελούν μόνο τις γυναίκες. Έπειτα από  παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση στην οποία ορίζονται ως ωφελούμενοι του επιχειρησιακού προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού" οι έχοντες/έχουσες ως εξαρτώμενα μέλη άτομα με αναπηρίες ή ηλικιωμένους.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή