Χορήγηση άδειας ανατροφής παιδιού σε άνδρα ιδιωτικό υπάλληλο με σύζυγο αυτοαπασχολούμενη

Χορήγηση εναλλακτικής, αντί του μειωμένου ωραρίου, συνεχόμενης άδειας ανατροφής παιδιού σε άνδρα ιδιωτικό υπάλληλο με σύζυγο αυτοαπασχολούμενη

Περιγραφή

Η ΕΓΣΣΕ, προβλέπει ότι ο πατέρας δικαιούται τη χορήγηση άδειας ανατορφής παιδιού με την προϋπόθεση να μην κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Προβλέπει επίσης ότι αυτό αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του εργοδότη της. Εργαζόμενος πατέρας ως νοσηλευτής σε ιδιωτικό νοσοκομείο δεν μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση εργοδότη επειδή η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη, με αποτέλεσμα ο πατέρας να στερείται του δικαιώματος αυτού. Ο περιορισμός αυτός συνιστά διάκριση λόγω φύλου σε βάρος των ανδρών εργαζομένων. Ο Συνήγορος του Πολίτη συνεργάστηκε με τη Νομική Υπηρεσία του νοσοκομείου για την έκδοση γνωμοδότησης η οποία υπήρξε θετική. Η άδεια ανατροφής δε χορηγήθηκε από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία, υπό το πρόσχημα της επίκλησης υπηρεσιακών αναγκών. Σε νέο έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, η Διεύθυνση Προσωπικού χορήγησε την άδεια ανατροφής τέκνου.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή