Επανακατάταξη διαγραφέντος στο Σώμα της ΕΛΑΣ

Επανακατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία διαγραφέντος σπουδαστή λόγω Ηπατίτιδας Β΄

Περιγραφή

Διαγραφείς σπουδαστής της Σχολής Αστυφυλάκων το έτος 2006, λόγω του ότι διεγνώσθη με ηπατίτιδα β΄, υπέβαλε αίτηση επανακατάταξής του, η οποία απορρίφθηκε από την αρμόδια Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή. Ο Συνήγορος επισήμανε στην ΕΛΑΣ ότι η ανωτέρω απόφαση στερείται ειδικής αιτιολογίας – ως προς την κρίση περί ακαταλληλότητας του αιτούντος να ασκήσει καθήκοντα υπηρεσίας γραφείου – και συνιστά αθέμιτη διάκριση κατά τον ν. 4443/16, στον βαθμό που βασίστηκε αποκλειστικά και μόνον στο γεγονός ότι πάσχει από μια χρόνια πάθηση. Η αρμόδια Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή επανεξέτασε το ανωτέρω αίτημα και αποφάνθηκε θετικά και δέχθηκε την επανακατάταξη του αιτούντος στο Σώμα, σε υπηρεσία γραφείου.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή