Εργασία - Δημόσιος τομέας

Όλα | 2018 | 2017 | 2015

2018

  • 26/04/2018 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Κατάργηση διάταξης που εισήγαγε αθέμιτη διάκριση λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης
    Κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου, καταργήθηκε διάταξη (αρ. 2 παράγρ. 5 εδ. 2ο ΠΔ 27/86, όπως ισχύει), με την οποία ετίθετο αθέμιτος περιορισμός στη λήψη κανονικής άδειας, όταν ο εργαζόμενος είχε αναγκασθεί να απουσιάσει με μακρά αναρρωτική άδεια.
  • 28/03/2018 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Αντίθετη στην αρχή της ίσης μεταχείρισης προκήρυξη θέσεων εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών
    Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε προς το Υπουργείο Εξωτερικών ότι παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης σε προκήρυξη για πρόσληψη πέντε εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με την οποία αποκλείεται η συμμετοχή υποψηφίων: α) που είναι έλληνες πολίτες με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει 3 χρόνια από την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας β) που δεν έχουν συμπληρώσει το 32ο έτος της ηλικίας τους γ) που πάσχουν από σοβαρά καρδιοαγγειακά ή σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρολογικά ή μεταδοτικά νοσήματα ή σοβαρά νοσήματα του νευρικού συστήματος.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή