Εργασία - Δημόσιος τομέας

Όλα | 2017 | 2015

2017

  • 09/08/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Επανακατάταξη διαγραφέντος στο Σώμα της ΕΛΑΣ
    Κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου, η Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή της ΕΛΑΣ επανεξέτασε αίτηση διαγραφέντος σπουδαστή, λόγω ηπατίτιδας β΄, για επανακατάταξή του στο Σώμα και αποφάνθηκε θετικά, κρίνοντάς τον ικανό για υπηρεσία γραφείου.

2015

  • 24/12/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Ανάθεση διαφορετικών καθηκόντων σε Τεχνολόγο- Ακτινολόγο, λόγω προβλήματος υγείας επαγγελματικής αιτιολογίας
    Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά τεχνολόγου ακτινολόγου που απασχολούνταν σε Ακτινολογικό Τμήμα κρατικού νοσοκομείου, η οποία είχε αιτηθεί τη μετακίνησή της σε άλλη θέση συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητάς της λόγω προβλήματος υγείας επαγγελματικής αιτιολογίας. Η Αρχή ζήτησε τη μετακίνηση της εργαζομένης ώστε να μην παρακωλύεται η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή της στον επαγγελματικό βίο σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους εργαζομένους. Με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου, η αναφερόμενη τοποθετήθηκε στο Τμήμα Αξονικού Τομογράφου.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή