Ο Συνήγορος ζητεί Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και άρση της επικινδυνότητας σε έργα οδοποιΐας στα Ιωάννινα

Ο Συνήγορος ζητεί Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και άρση της επικινδυνότητας σε έργα οδοποιΐας στα Ιωάννινα

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξετάζει την περιβαλλοντική αδειοδότηση και επικινδυνότητα του υπό διαμόρφωση μικρού οδικού δακτυλίου και άλλων έργων οδοποιΐας στα Ιωάννινα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν εκδώσει επανειλημμένα αποφάσεις απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τα συγκεκριμένα έργα. Η Αρχή έχει επισημάνει ότι η πρακτική αυτή της Διοίκησης βρίσκεται σε αντίθεση με την αρχή της νομιμότητας και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Αναγνωρίζει την απόφαση που πρόσφατα έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο για τη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών επί της οδού Κενάν Μεσσαρέ. Ωστόσο, εμμένει στην πρότασή του για εκπόνηση ενιαίας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για τα συγκεκριμένα έργα οδοποιΐας, ώστε να καθοριστούν όροι για την προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών. Η Διοίκηση έχει αποδεχτεί την πρόταση του Συνηγόρου από το Μάιο του 2013, δίχως ωστόσο να έχει υλοποιηθεί.

Αρχείο

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή