Διαγραφή υψηλού προστίμου από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Καρπενησίου

Διαγραφή υψηλού προστίμου από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Καρπενησίου

Πολίτης προσέφυγε στο Συνήγορο, επειδή η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Καρπενησίου απέρριψε το αίτημά του για διαγραφή υψηλού προστίμου, μετά την περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής στο ν. 4014/2011 για τακτοποίηση αυθαίρετης ιδιοκτησίας. Το αίτημά του απορρίφθηκε λόγω του χαρακτηρισμού της περιοχής που βρίσκεται το αυθαίρετο κτίσμα ως δασικής, ενώ εκκρεμούσε η εκδίκαση διοικητικής προσφυγής και ενδίκων βοηθημάτων και μέσων εκ μέρους του πολίτη, για το ζήτημα αυτό. Το ΥΠΕΚΑ και ο Συνήγορος του Πολίτη εξέφρασαν την άποψη ότι η συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση του ν. 4014/2011. Μετά την παρέμβαση της Αρχής, η αρμόδια υπηρεσία επανεξέτασε το αίτημα του πολίτη και αποφάσισε την πλήρη διαγραφή του υψηλού προστίμου.

Αρχείο

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή