Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αφότου τέθηκε σε ισχύ ο ΚΟΚ σε συνδυασμό με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, η κύρια αρμοδιότητα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιήλθε στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού. Με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, οι μητροπολιτικές περιφέρειες Αθήνας και Θεσσαλονίκης ανέλαβαν την αρμοδιότητα εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών των περιοχών τους. Η ενιαία αντιμετώπιση του θέματος στα μητροπολιτικά συγκροτήματα είναι επιβεβλημένη καθώς οι δήμοι συχνά αποφασίζουν με τοπικά κριτήρια και συμφέροντα, χωρίς να έχουν συνολική εικόνα της κυκλοφοριακής κατάστασης στα μεγάλα αστικά κέντρα. Επίσης, οι κύριοι οδικοί άξονες ενός δήμου μπορεί να επηρεάζουν και επιβαρύνουν σημαντικά την κυκλοφορία και σε άλλους δήμους. Το βασικό οδικό δίκτυο ορίζεται ως το δίκτυο γύρω από το οποίο υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για τις χρήσεις γης. Περιλαμβάνει τους περισσότερους κύριους οδικούς άξονες των μεγάλων δήμων της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα και Πάτρα).

Όλα | 2016 | 2015

2015

  • 21/04/2015
    - Ρύθμιση της κυκλοφορίας τουριστικών τρένων
    Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου ανακλήθηκαν οι άδειες λειτουργίας τουριστικών τρένων επειδή οι εγκεκριμένες διαδρομές διέρχονταν από θεσμοθετημένους πεζόδρομους.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή