Ο Δήμος Πολυγύρου διόρθωσε λάθη στα τέλη ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα, κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου

Ο Δήμος Πολυγύρου αποφάσισε τη διόρθωση λαθών στα τέλη ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου

Κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη, ο Δήμος Πολυγύρου διόρθωσε λάθη στα τέλη ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα, αποφασίζοντας, ανάλογα με την περίπτωση, διαγραφή των οφειλών ή επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους δικαιούχους

Αρχείο

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή