Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα προβλήματα στην μεταφορά μαθητών

Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα προβλήματα στην μεταφορά μαθητών

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχθεί σημαντικό αριθμό αναφορών, σχετικά με προβλήματα που έχουν προκύψει στις μετακινήσεις των μαθητών, ήδη από την προηγούμενη σχολική χρονιά (έλλειψη συνοδών, μη χρήση ζωνών ασφαλείας, κακή εκτέλεση των δρομολογίων, προβλήματα στη μεταφορά μαθητών με αναπηρίες κ.λπ.). Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εμφανίστηκαν σοβαρότερα ζητήματα στη διεξαγωγή της μεταφοράς των μαθητών πανελλαδικά, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να μην έχουν πρόσβαση στο σχολείο, εκτός και αν μπορούν να τους μεταφέρουν οι γονείς τους.
Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί αναγκαία α) την άμεση διευθέτηση του ζητήματος, ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση για όλους τους μαθητές που δικαιούνται μεταφοράς στο σχολείο, β) τη δρομολόγηση διαδικασιών για την έγκαιρη διασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών μελλοντικά.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή