Ονοματοδοσία παιδιών πολιτών τρίτων χωρών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα

Ονοματοδοσία παιδιών πολιτών τρίτων χωρών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη ασχολήθηκε επί σειρά ετών με το ζήτημα της ονοματοδοσίας παιδιών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από γονείς χωρίς νόμιμο τίτλο παραμονής στη χώρα. Τα ληξιαρχεία αρνούνταν να καταχωρήσουν το όνομά τους, θεωρώντας ότι η ‘συναλλαγή’ αυτή απαγορεύεται από το νόμο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα παιδιά -στερούμενα ονόματος- να μην μπορούν να αποκτήσουν ταυτοποιητικά έγγραφα ούτε από τις χώρες καταγωγής τους.
Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι το όνομα του νεογνού είναι απαραίτητο στοιχείο της ληξιαρχικής πράξης, η σύνταξη της οποίας αποτελεί υποχρέωση της διοίκησης και δεν συνιστά ‘συναλλαγή’ με πολίτη τρίτης χώρας χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. Για τον λόγο αυτό πρότεινε την εισαγωγή ρητής σχετικής διευκρινιστικής διάταξης. Ο πρόσφατος Ν.4540/2018 τροποποιεί τη διάταξη για την απαγόρευση συναλλαγής με πολίτες τρίτων χωρών, στερούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, εισάγοντας εξαίρεση από αυτή και επιτρέποντας πλέον ρητά την καταχώρηση του ονόματος των παιδιών τους που γεννήθηκαν στη χώρα μας, στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησής τους.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή