Καθιέρωση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών ζητούν οι Ευρωπαίοι Συνήγοροι του Παιδιού

Καθιέρωση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών ζητούν οι Ευρωπαίοι Συνήγοροι του Παιδιού

Περιγραφή

Έκκληση προς τις εθνικές κυβερνήσεις και τα Ευρωπαϊκά όργανα να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί το δικαίωμα των παιδιών στην ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, απευθύνει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού με Δημόσια Θέση που υιοθετήθηκε στο Ελσίνκι στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του, στο οποίο συμμετείχε και ο Έλληνας Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές αλλά και δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, κατά την ανάπτυξη προγραμμάτων διαπαιδαγώγησης για τις σχέσεις και τη σεξουαλικότητα. Στη συνάντηση των εκπροσώπων 36 Ευρωπαϊκών ανεξάρτητων αρχών για τα δικαιώματα του παιδιού, συμμετείχαν και 6 έφηβοι που παρουσίασαν τις απόψεις τους, την εμπειρία συμμετοχής στις 11 ομάδες εφήβων συμβούλων Συνηγόρων του Παιδιού που συγκροτήθηκαν στις χώρες τους και τη συνεργασία μεταξύ τους για την από κοινού εκπόνηση προτάσεων.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή