Συνάντηση στο ΕΚΚΑ για την παιδική προστασία

Συνάντηση στο ΕΚΚΑ για την παιδική προστασία

Ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης κου Π. Αλτάνη, ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού κ. Γ.Μόσχος και η ειδική επιστήμων κα Ν.Μπαφέ συμμετείχαν την 31.3.2011 σε συνάντηση εργασίας με την Διοίκηση και στελέχη του ΕΚΚΑ σχετικά με την ανάπτυξη του δικτύου παιδικής προστασίας.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκε κατ' αρχήν το σχέδιο του προγράμματος "e-πρόνοια για τον πολίτη" και οι προβλέψεις του για θέματα παιδικής προστασίας, όπως η συγκέντρωση και διάθεση στοιχείων για τις υπηρεσίες και τους φορείς παιδικής προστασίας όλης της χώρας, η διευκόλυνση της διασύνδεσης μεταξύ τους και πραγματοποίησης παραπομπών, η καταγραφή περιστατικών με κοινή μεθοδολογία, η τήρηση εθνικών μητρώων παιδιών σε ιδρύματα, αναδοχή και υιοθεσία, και αναδόχων γονέων, η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, κ.α.

Ακολούθως συζητήθηκε το περιεχόμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 30.222/15-3-2011 που ρυθμίζει θέματα συντονισμού δράσεων και υπηρεσιών παιδικής προστασίας και έγινε ανταλλαγή απόψεων για ερωτήματα που δημιουργούνται από ορισμένες προβλέψεις του, ιδίως όσο αφορά την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων, που ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί, την λειτουργία "εθνικής τηλεφωνικής γράμμής παιδικής προστασίας", τη σχεδιαζόμενη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Παιδικής Προστασίας, κ.α.

Έγινε επίσης συζήτηση σχετικά με την προοπτική  ενίσχυσης της εφαρμογής του θεσμού της αναδοχής και την ανάγκη τροποποίησης του Προεδρικού Διατάγματος 86/2009, έτσι ώστε να δίνεται δυνατότητα σε κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ όλης της χώρας να υποστηρίζουν την αναδοχή ανηλίκων αντί της τοποθέτησης τους σε ιδρύματα.

Τέλος συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με την κατάσταση και την στελέχωση των 28 δημοσίων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, που έχει πρόσφατα αποτυπωθεί από το ΕΚΚΑ, και τα οποία ζήτησε ο Συνήγορος του Παιδιού, στο πλαίσιο σύνταξης έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού,  που τη χρονιά αυτή έχει ως κεντρική θεματική "Τα δικαιώματα των παιδιιών που ζουν σε ιδρύματα".

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή