Ενημέρωση της Βουλής για την παιδική εργασία

Ενημέρωση της Βουλής για την παιδική εργασία

Ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού κ. Γιώργος Μόσχος, ενημέρωσε την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής για το ζήτημα της παιδικής εργασίας.

Ο κ. Μόσχος επεσήμανε την ιδιαίτερη σημασία που έχει η υποχρέωση της Πολιτείας να προστατεύει τα παιδιά από την παιδική εργασία και εκμετάλλευση, όπως επιτάσσει και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (αρ. 32 ν.2101/92).

Ο Συνήγορος του Παιδιού μέχρι σήμερα έχει εξετάσει σχετικά μικρό αριθμό καταγγελιών που αφορούν την απασχόληση ανηλίκων σε περιβάλλοντα νόμιμης εργασίας, όμως, λαμβάνοντας υπόψη του πληροφορίες από μαθητές, εκπαιδευτικούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, εκτιμά ότι ο αριθμός των παρανόμως εργαζομένων παιδιών στη χώρα μας είναι εξαιρετικά μεγάλος. Το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι εκδίδονται ετησίως μόνο περί τα 1.500 βιβλιάρια εργασίας ανηλίκων, ενώ η Εθνική Στατιστική Αρχή  υπολογίζει τον αριθμό των εργαζομένων ηλικίας 15 ως 18 χρόνων σε  12.764 (Β' Τρίμηνο 2010). Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη το γεγονός ότι η σχολική διαρροή των ανηλίκων μαθητών ετησίως ανέρχεται σε 32.000 άτομα (στοιχεία 2008), όπως επίσης και στοιχεία του Παιδαγωγικού Ινστιτουτου που εκτιμά ότι το 70% των μαθητών που διακόπτουν το σχολείο εισέρχονται με κάποιο τρόπο στην αγορά εργασίας, ο Συνήγορος του Παιδιού υπολογίζει ότι στην πραγματικότητα οι ανήλικοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα ξεπερνούν τις 100.000.

Στα παιδιά που εργάζονται περιλαμβάνονται και αυτά που απασχολούνται από πολύ μικρές ηλικίες σε απόλυτα απαγορευμένες μορφές εργασίας, όπως η επαιτεία, η πορνεία και άλλες μορφές εργασίας που βλάπτουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ψυχική και σωματική τους υγεία. Επίσης τα παιδιά που εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις ή καλλιτεχνικές και διαφημιστικές δραστηριότητες, πολλές φορές μάλιστα και με καταπάτηση των προβλεπόμενων από τον νόμο όρων και συνθηκών.

Ο Συνήγορος του Παιδιού υποστηρίζει ότι για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας χρειάζεται να γίνει πολύπλευρη προσπάθεια για τη μείωση της σχολικής διαρροής και να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αλλά και οι κοινωνικές υπηρεσίες παιδικής προστασίας που υπάγονται στις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κατάλληλη και επαρκής στελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων, που θα πρέπει να λάβει χώρα στο πλαίσιο του Προγράμματος "Καλλικράτης", μπορεί να τους δώσει τη δυνατότητα να συνεργάζονται με τα σχολεία και να παρεμβαίνουν για την υποστήριξη των οικογενειών και την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους της παράνομης απασχόλησής τους. Τέλος για την καταπολέμηση της επαιτείας και της εργασίας των παιδιών στο δρόμο, χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια δήμων, αστυνομίας και μη κυβερνητικών οργανώσεων ώστε το φαινόμενο αυτό να εξαληφθεί.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή