Συζητήσεις με μαθητές σε σχολεία της Αττικής

Συζητήσεις με μαθητές σε σχολεία της Αττικής

Ο Συνήγορος του Παιδιού συνεχίζει τις επισκέψεις του σε σχολεία και τις συζητήσεις με ομάδες μαθητών, ύστερα από πρόσκληση ή σε συνεννόηση με τη διεύθυνση του κάθε σχολείου. Μέσα από τις συναντήσεις αυτές ο Συνήγορος ενημερώνεται για τα θέματα που απασχολούν τους μαθητές αλλά και για καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στα σχολεία τους.

Στα σχολεία που επισκέπτεται ο Συνήγορος του Παιδιού συναντά συνήθως ένα τμήμα ή μια ομάδα μαθητών όχι μεγαλύτερη από 30 παιδιά.

Από τον Οκτώβρη του 2010 ως το τέλος του Ιανουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκαν 14 επισκέψεις σε σχολεία της Αττικής και συναντήσεις με ομάδες μαθητών. Από τις συζητήσεις αυτές ο Συνήγορος ενημερώθηκε για δράσεις που προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών (π.χ. ομάδες τέχνης και έκφρασης, περιοδικού, ραδιοφώνου, για το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επίλυση συγκρούσεων, την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κ.ά.), ενδιαφέρουσες πρακτικές (π.χ. συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση κανόνων και στην επίλυση διαφορών, διαμεσολάβηση, συζητήσεις για ενδιαφέροντα θέματα κ.ά.) αλλά και προβληματισμούς ορισμένων μαθητών σχετικά με τις εγκαταστάσεις των σχολείων τους, τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών για επικοινωνία, τις σύγχρονες μορφές βίας, τη χρήση των τιμωριών, την άγνοια σχετικά με το πού μπορούν να απευθυνθούν σε περιπτώσεις κακοποίησης ή άλλων προβλημάτων στην οικογένεια τους κ.ά.

Ο Συνήγορος του Παιδιού ευχαριστεί ιδιαίτερα τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των παρακάτω σχολείων, τα οποία επισκέφτηκε τους τελευταίους μήνες, αποκομίζοντας πολύ χρήσιμες πληροφορίες, διαπιστώσεις και προτάσεις:

 41ο Λύκειο Αθηνών,

1ο ΕΠΑΛ Αθηνών,

39ο, 40ο και 46ο Γυμνάσια Αθηνών,

1ο Γυμνάσιο Παλλήνης,

2ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου,

2ο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ελληνικού,

5ο Γυμνάσιο Αλίμου,

1ο Γυμνάσιο Αυλώνα,

1ο Γυμνάσιο Εκάλης,

10ο Δημοτικό Ηλιούπολης,

Δημοτικό Λεόντιο Σχολείο Νέας Σμύρνης.

 

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή