Συνήγορος του Πολίτη

Βασική κατευθυντήρια αρχή και γνώμονας της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η προσήλωση στη λογική του θετικού αθροίσματος. Η διερεύνηση, δηλαδή, και ανάδειξη λύσεων από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πολίτες όσο και η διοίκηση. Η Ανεξάρτητη Αρχή στέκεται δίπλα στον δοκιμαζόμενο από την κρίση πολίτη, ερευνά τα προβλήματα που προκαλούνται από νομοθετικές ή άλλες παρεμβάσεις της διοίκησης και αναλαμβάνει στοχευμένες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και τις διευρυμένες αρμοδιότητες που διαθέτει. Ο Συνήγορος λειτουργεί ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, των δικαιωμάτων του παιδιού και των ευπαθών ομάδων.

 

Θέλω να υποβάλω αναφορά Πληροφορίες


Επίσκεψη ερευνητικού ομίλου φοιτητών Νομικής στον Συνήγορο

Τα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη επισκέφτηκαν την Τρίτη 9 Μαΐου φοιτητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μέλη του ερευνητικού ομίλου φοιτητών Νομικής ενημερώθηκαν από τον Συνήγορο Ανδρέα Ποττάκη για τις αρμοδιότητες και το έργο της Ανεξάρτητης Αρχής. Ακολούθησε ενημέρωση των φοιτητών από ειδικούς επιστήμονες και συζήτηση για επιμέρους ζητήματα αρμοδιότητας του Συνηγόρου συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών αρμοδιοτήτων.

 

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή