Συνήγορος του Πολίτη

Βασική κατευθυντήρια αρχή και γνώμονας της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η προσήλωση στη λογική του θετικού αθροίσματος. Η διερεύνηση, δηλαδή, και ανάδειξη λύσεων από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πολίτες όσο και η διοίκηση. Η Ανεξάρτητη Αρχή στέκεται δίπλα στον δοκιμαζόμενο από την κρίση πολίτη, ερευνά τα προβλήματα που προκαλούνται από νομοθετικές ή άλλες παρεμβάσεις της διοίκησης και αναλαμβάνει στοχευμένες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και τις διευρυμένες αρμοδιότητες που διαθέτει. Ο Συνήγορος λειτουργεί ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, των δικαιωμάτων του παιδιού και των ευπαθών ομάδων.

 

Θέλω να υποβάλω αναφορά Πληροφορίες

 

Ο Συνήγορος στη Βουλή για τα βαρέα μέταλλα στο νερό

Την Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για την Προστασία του Περιβάλλοντος ενημέρωσε την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017, ο Βοηθός Συνήγορος αρμόδιος για θέματα Ποιότητας Ζωής, Ιωάννης Σαγιάς. Ο Βοηθός Συνήγορος μίλησε στην συνεδρίαση της Επιτροπής με θέμα «Βαρέα μέταλλα στο νερό» και αναφέρθηκε με βάση την εμπειρία της Αρχής, στην υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ρύπανσης του νερού με βαρέα μέταλλα, κυρίως λόγω γειτνίασης των υδροφόρων σωμάτων με χώρους διαχείρισης απορριμμάτων ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν τα απόβλητά τους χωρίς την κατάλληλη επεξεργασία. Επίσης, παρουσίασε τις θέσεις και τις προτάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής που στοχεύουν στη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος. Τα προβλήματα που διαπιστώνει ο Συνήγορος του πολίτη σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού, έχουν αναδειχθεί και στις Ετήσιες Εκθέσεις του προς τη Βουλή, αλλά και πρόσφατα στην Ειδική Έκθεση που εκδόθηκε με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και προστασία του περιβάλλοντος».

Διαβάστε περισσότερα στο ενημερωτικό σημείωμα προς την Επιτροπή

 

Συνάντηση εργασίας του Συνηγόρου του Πολίτη με τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής

Τον Συνήγορο του Πολίτη κ. Ανδρέα Ποττάκη επισκέφτηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2017 κλιμάκιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής κ. Ευτύχη Φυτράκη. Στη συνάντηση εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, συζητήθηκαν οι νέες αρμοδιότητες που προβλέπει ο Ν.4443/2016, σύμφωνα με τον οποίο ο Συνήγορος του Πολίτη ορίζεται ως «Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα Σώματα Ασφαλείας και τους Υπαλλήλους των Καταστημάτων Κράτησης». Έγινε επίσης ειδική αναφορά στο Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που βρίσκεται υπό διαβούλευση και αφορά τα «Μέτρα Θεραπείας όσων απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής». Διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο συνεργασίας και συμφωνήθηκαν τρόποι διεύρυνσης και εμβάθυνσης των επαφών μεταξύ στελεχών.
Στη συνάντηση εργασίας του Συνηγόρου του Πολίτη και του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής συμμετείχαν από τον «Συνήγορο του Πολίτη» ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κ. Γιώργος Νικολόπουλος και η κα Χρυσή Χατζή, Ειδική Επιστήμονας του Κύκλου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο κ. Ιωάννης Σταλίκας, Γενικός Διευθυντής Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής, ο κ. Παύλος Δουλάμης, Συντονιστής φυλακών και η κα Μαρία Αναγνωστάκη, επιστημονική συνεργάτις του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής.

 

 

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή