Συνήγορος του Πολίτη

Βασική κατευθυντήρια αρχή και γνώμονας της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η προσήλωση στη λογική του θετικού αθροίσματος. Η διερεύνηση, δηλαδή, και ανάδειξη λύσεων από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πολίτες όσο και η διοίκηση. Η Ανεξάρτητη Αρχή στέκεται δίπλα στον δοκιμαζόμενο από την κρίση πολίτη, ερευνά τα προβλήματα που προκαλούνται από νομοθετικές ή άλλες παρεμβάσεις της διοίκησης και αναλαμβάνει στοχευμένες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και τις διευρυμένες αρμοδιότητες που διαθέτει. Ο Συνήγορος λειτουργεί ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, των δικαιωμάτων του παιδιού και των ευπαθών ομάδων.

 

Θέλω να υποβάλω αναφορά Πληροφορίες

 

Ευρωπαϊκή συνάντηση για τα δικαιώματα και τις επιστροφές φιλοξένησε ο Συνήγορος

Συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος FReM II για τον εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων αναγκαστικής επιστροφής αλλοδαπών φιλοξένησε στην Αθήνα, στις 17 και 18 Οκτωβρίου ο Συνήγορος του Πολίτη.

Στην ομιλία του κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Ανδρέας Ποττάκης τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της παρουσίας παρατηρητών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις επιχειρήσεις επιστροφής αλλοδαπών και αναφέρθηκε σε ζητήματα ανεξάρτητης λειτουργίας και λογοδοσίας, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, του μηχανισμού εξωτερικού ελέγχου.

Διαβάστε περισσότερα για τη συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος FReM II

 
 

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή