Συνήγορος του Πολίτη

Βασική κατευθυντήρια αρχή και γνώμονας της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η προσήλωση στη λογική του θετικού αθροίσματος. Η διερεύνηση, δηλαδή, και ανάδειξη λύσεων από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πολίτες όσο και η διοίκηση. Η Ανεξάρτητη Αρχή στέκεται δίπλα στον δοκιμαζόμενο από την κρίση πολίτη, ερευνά τα προβλήματα που προκαλούνται από νομοθετικές ή άλλες παρεμβάσεις της διοίκησης και αναλαμβάνει στοχευμένες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και τις διευρυμένες αρμοδιότητες που διαθέτει. Ο Συνήγορος λειτουργεί ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, των δικαιωμάτων του παιδιού και των ευπαθών ομάδων.

 

Θέλω να υποβάλω αναφορά Πληροφορίες


Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στις 24 Μαΐου 2017, ο Συνήγορος του Πολίτη συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Επιτροπής LIBE (Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τον Συνήγορο συνόδευαν ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ειδικοί επιστήμονες. Ο Συνήγορος παρουσίασε το έργο της Ανεξάρτητης Αρχής και ειδικότερα τις παρεμβάσεις της σχετικά με θέματα που αφορούν τους πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν στην Ελλάδα από την Τουρκία. Οι Ευρωβουλευτές ενημέρωσαν τον Συνήγορο για τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψή τους σε χώρους υποδοχής και κράτησης αλλοδαπών στην Λέσβο και την Κω, και ζήτησαν στενότερη συνεργασία και επικοινωνία με την Ανεξάρτητη Αρχή σε ό,τι αφορά κυρίως θέματα διαχείρισης μεταναστευτικών ροών και προστασίας προσφύγων.

 

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή