Συνήγορος του Πολίτη

Βασική κατευθυντήρια αρχή και γνώμονας της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η προσήλωση στη λογική του θετικού αθροίσματος. Η διερεύνηση, δηλαδή, και ανάδειξη λύσεων από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πολίτες όσο και η διοίκηση. Η Ανεξάρτητη Αρχή στέκεται δίπλα στον δοκιμαζόμενο από την κρίση πολίτη, ερευνά τα προβλήματα που προκαλούνται από νομοθετικές ή άλλες παρεμβάσεις της διοίκησης και αναλαμβάνει στοχευμένες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και τις διευρυμένες αρμοδιότητες που διαθέτει. Ο Συνήγορος λειτουργεί ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, των δικαιωμάτων του παιδιού και των ευπαθών ομάδων.

 

Θέλω να υποβάλω αναφορά Πληροφορίες

 

Για την απώλεια του Βασίλη Καρύδη

Ο καθηγητής Βασίλης Καρύδης κατείχε το κρίσιμο πόστο του Βοηθού Συνηγόρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2010 έως το 2015, ενώ το 2016 εκτέλεσε χρέη Αναπληρωτή Συνηγόρου του Πολίτη.

Δείτε το Δελτίο τύπου και τη δήλωση του Συνηγόρου του Πολίτη

 

Νέο ενημερωτικό υλικό για την ίση μεταχείριση

Μια κοινή βάση συνεννόησης με το σύνολο της δημόσιας διοίκησης για το τι συνιστά διάκριση στην πράξη, καθώς και τη διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με την προβλεπόμενη προστασία, επιδιώκει ο Συνήγορος του Πολίτη ως φορέας αρμόδιος εκ του νόμου για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της καταπολέμησης των διακρίσεων.

Δείτε το Δελτίο τύπου και τα συνοδευτικά αρχεία (οδηγός και φυλλάδια)

Ξεφυλλίστε ηλεκτρονικά τον "Οδηγό διαφορετικότητας για δημοσίους υπαλλήλους με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων"

 

Το ζήτημα του κράτους δικαίου και της νομιμότητας της διοικητικής δράσης στην Ελλάδα, βρίσκεται στο επίκεντρο της Ετήσιας Έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2017.
Η 19η κατά σειρά έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής που κατατέθηκε τη Δευτέρα 26 Μαρτίου στη Βουλή, καταγράφει τη σύνθετη πραγματικότητα μιας δημόσιας διοίκησης, η οποία είναι άλλοτε ανεπαρκής, άλλοτε εγκλωβισμένη σ ένα χαοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο με αιχμή του δόρατος την πολυνομία κι άλλοτε ακόμη και εκδικητική απέναντι στον πολίτη.

Δείτε την ετήσια έκθεση 2017 στην αντίστοιχη ενότητα

Ξεφυλλίστε την ετήσια έκθεση 2017 ηλεκτρονικά

Δείτε το video με την επίδοση της ετήσιας έκθεσης 2017 του Συνηγόρου του Πολίτη (26/03/2018) - Πηγή: Hellenic Parliament TV Youtube Channel

 

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή