Συνήγορος του Πολίτη

Βασική κατευθυντήρια αρχή και γνώμονας της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η προσήλωση στη λογική του θετικού αθροίσματος. Η διερεύνηση, δηλαδή, και ανάδειξη λύσεων από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πολίτες όσο και η διοίκηση. Η Ανεξάρτητη Αρχή στέκεται δίπλα στον δοκιμαζόμενο από την κρίση πολίτη, ερευνά τα προβλήματα που προκαλούνται από νομοθετικές ή άλλες παρεμβάσεις της διοίκησης και αναλαμβάνει στοχευμένες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και τις διευρυμένες αρμοδιότητες που διαθέτει. Ο Συνήγορος λειτουργεί ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, των δικαιωμάτων του παιδιού και των ευπαθών ομάδων.

 

Θέλω να υποβάλω αναφορά Πληροφορίες

Στο πάνελ με τίτλο «Το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είδους Ευρώπη;» και θέμα κυρίως τα κοινωνικά δικαιώματα συμμετείχε, στις 8 Μαρτίου 2018, ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης. Στην ομιλία του ο Συνήγορος τόνισε ότι μια δίκαιη Ευρώπη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς πρέπει να είναι στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση διοργανώθηκε στο πλαίσιο συνεδρίου, στις Βρυξέλλες, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων, με τη συμμετοχή της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, Έμιλι Ο Ράιλι, του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Γιώργου Ντάση, και Συνηγόρων από πολλά Ευρωπαϊκά κράτη. (φωτο: @EUombudsman)

 


Η ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη με τίτλο «Έσοδα Δήμων και Κράτος Δικαίου» παρουσιάστηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο σχετικής ημερίδας στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Δικαιοσύνης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημιακού χώρου, και Δικηγορικών Συλλόγων.

Όπως σκιαγραφείται ήδη από τον τίτλο της έκθεσης, τα έσοδα των Δήμων, ιδίως όσα προέρχονται απ’ ευθείας από τους δημότες, δεν είναι πάντα εναρμονισμένα με όσα προβλέπονται από ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου.

 

Δείτε την Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, τα βασικά της σημεία σε περίληψη, την ομιλία του Συνηγόρου του Πολίτη και το video από την ημερίδα.

 

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή