Συνήγορος του Πολίτη

Βασική κατευθυντήρια αρχή και γνώμονας της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η προσήλωση στη λογική του θετικού αθροίσματος. Η διερεύνηση, δηλαδή, και ανάδειξη λύσεων από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πολίτες όσο και η διοίκηση. Η Ανεξάρτητη Αρχή στέκεται δίπλα στον δοκιμαζόμενο από την κρίση πολίτη, ερευνά τα προβλήματα που προκαλούνται από νομοθετικές ή άλλες παρεμβάσεις της διοίκησης και αναλαμβάνει στοχευμένες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και τις διευρυμένες αρμοδιότητες που διαθέτει. Ο Συνήγορος λειτουργεί ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, των δικαιωμάτων του παιδιού και των ευπαθών ομάδων.

 

Θέλω να υποβάλω αναφορά Πληροφορίες

 

Ραδιοφωνικό μήνυμα «ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ» από τη Λέσβο

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των φυλετικών διακρίσεων (21 Μάρτη) ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, δημοσιοποιεί ραδιοφωνικό μήνυμα που δημιουργήθηκε από δύο ομάδες εφήβων στη Λέσβο, μίας ομάδας μαθητών του Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης και μίας ομάδας ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενούνται στους ξενώνες των μη κυβερνητικών οργανώσεων ΜΕΤΑδραση και PRAKSIS. Με αφορμή αυτή την καλή πρακτική προσέγγισης και συνεργασίας ανάμεσα σε μαθητές του δημοσίου σχολείου και σε παιδιά πρόσφυγες – μετανάστες, επισημαίνεται ότι μετά από πρόσφατη επίσκεψη στη Λέσβο για την ανάδειξη του δικαιώματος όλων των παιδιών στην εκπαίδευση και τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών που μετακινούνται, ο Συνήγορος σε αναλυτική έκθεσή του προς τα συναρμόδια υπουργεία πρότεινε μεταξύ άλλων την ενίσχυση των τμημάτων υποδοχής τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά το νέο σχολικό έτος. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2016

Διακριτά, βαθειά χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης έχει λάβει η οικονομική και δημοσιονομική δυσπραγία μετά από οκτώ, πλέον, συναπτά έτη ύφεσης, συρρίκνωσης των εισοδημάτων αλλά και των δικαιωμάτων, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης στην έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για το 2016.

Ο Συνήγορος διαπιστώνει ότι οι υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης και αλληλεγγύης, οι προνοιακές δομές και πολιτικές, οι φορολογικές αρχές, οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας βρέθηκαν για άλλη μια χρονιά στη πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Επιπλέον, κάνει ειδική αναφορά στο ζήτημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, το οποίο χαρακτηρίζει ως «ανθρωπιστική κρίση εν μέσω μιας ανθρωπιστικής κρίσης». Ο Συνήγορος παρέδωσε την ετήσια έκθεση στον Πρόεδρο της Βουλής (φωτογραφία από την ιστοσελίδα της Βουλής) στις 7 Μαρτίου 2017.

 

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΟΟΣΑ και της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Τα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη επισκέφτηκαν εκπρόσωποι του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Στελέχη του Συνηγόρου παρουσίασαν τις αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής, τον τρόπο επικοινωνίας με τους πολίτες και τις διαδικασίες διαχείρισης και διερεύνησης των αναφορών. Συγκεκριμένα, έγινε παρουσίαση της λειτουργίας του γραφείου υποδοχής κοινού, του τηλεφωνικού κέντρου και του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Συνηγόρου. Επίσης αναπτύχθηκαν οι μέθοδοι διαμεσολάβησης που χρησιμοποιεί ο Συνήγορος, η καταχώρηση στοιχείων που αντλούνται από τις αναφορές των πολιτών και η δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων για την εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων για την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος τεχνικής βοήθειας σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμησης της Διαφθοράς και τον ΟΟΣΑ.

 

 

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή