Συνήγορος του Πολίτη

Βασική κατευθυντήρια αρχή και γνώμονας της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η προσήλωση στη λογική του θετικού αθροίσματος. Η διερεύνηση, δηλαδή, και ανάδειξη λύσεων από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πολίτες όσο και η διοίκηση. Η Ανεξάρτητη Αρχή στέκεται δίπλα στον δοκιμαζόμενο από την κρίση πολίτη, ερευνά τα προβλήματα που προκαλούνται από νομοθετικές ή άλλες παρεμβάσεις της διοίκησης και αναλαμβάνει στοχευμένες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και τις διευρυμένες αρμοδιότητες που διαθέτει. Ο Συνήγορος λειτουργεί ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, των δικαιωμάτων του παιδιού και των ευπαθών ομάδων.

 

Θέλω να υποβάλω αναφορά Πληροφορίες

 

20 χρόνια Συνήγορος του Πολίτη

 

Την προεδρία του ΑΟΜ ανέλαβε σήμερα ο Ανδρέας Ποττάκης

Με την επίσημη ανάληψη της προεδρίας της Ένωσης Συνηγόρων της Μεσογείου, από τον Συνήγορο του Πολίτη της Ελλάδας, Ανδρέα Ποττάκη, ολοκληρώθηκε, στις 12 Μαρτίου 2019, η συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού στον οποίο συμμετέχουν οι Συνήγοροι του Πολίτη των μεσογειακών κρατών. Ο Ανδρέας Ποττάκης παρέλαβε την προεδρία από την Συνήγορο του Πολίτη της Αλβανίας, Ερίντα Μπαλάνκα, η οποία φιλοξένησε την εκδήλωση στα Τίρανα.

 

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή