Συνήγορος του Πολίτη

Βασική κατευθυντήρια αρχή και γνώμονας της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η προσήλωση στη λογική του θετικού αθροίσματος. Η διερεύνηση, δηλαδή, και ανάδειξη λύσεων από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πολίτες όσο και η διοίκηση. Η Ανεξάρτητη Αρχή στέκεται δίπλα στον δοκιμαζόμενο από την κρίση πολίτη, ερευνά τα προβλήματα που προκαλούνται από νομοθετικές ή άλλες παρεμβάσεις της διοίκησης και αναλαμβάνει στοχευμένες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και τις διευρυμένες αρμοδιότητες που διαθέτει. Ο Συνήγορος λειτουργεί ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, των δικαιωμάτων του παιδιού και των ευπαθών ομάδων.

 

Θέλω να υποβάλω αναφορά Πληροφορίες

 

Επίσκεψη της Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Dunja Mijatovic

Συνάντηση με τον Συνήγορο του Πολίτη Ανδρέα Ποττάκη είχε τη Δευτέρα, 25 Ιουνίου η Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Dunja Mijatovic στο πλαίσιο ολιγοήμερης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα μας.

Δείτε το Δελτίο τύπου

 

Για την απώλεια του Βασίλη Καρύδη

Ο καθηγητής Βασίλης Καρύδης κατείχε το κρίσιμο πόστο του Βοηθού Συνηγόρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2010 έως το 2015, ενώ το 2016 εκτέλεσε χρέη Αναπληρωτή Συνηγόρου του Πολίτη.

Δείτε το Δελτίο τύπου και τη δήλωση του Συνηγόρου του Πολίτη

 

 

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή