Συνήγορος του Πολίτη

Βασική κατευθυντήρια αρχή και γνώμονας της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η προσήλωση στη λογική του θετικού αθροίσματος. Η διερεύνηση, δηλαδή, και ανάδειξη λύσεων από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πολίτες όσο και η διοίκηση. Η Ανεξάρτητη Αρχή στέκεται δίπλα στον δοκιμαζόμενο από την κρίση πολίτη, ερευνά τα προβλήματα που προκαλούνται από νομοθετικές ή άλλες παρεμβάσεις της διοίκησης και αναλαμβάνει στοχευμένες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και τις διευρυμένες αρμοδιότητες που διαθέτει. Ο Συνήγορος λειτουργεί ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, των δικαιωμάτων του παιδιού και των ευπαθών ομάδων.

 

Θέλω να υποβάλω αναφορά Πληροφορίες

 

«Επιστροφές αλλοδαπών και κράτος δικαίου»

Ημερίδα με θέμα "Επιστροφές Αλλοδαπών και κράτος δικαίου" διοργάνωσε στις 27 Νοεμβρίου 2017 στην Αθήνα ο Συνήγορος του Πολίτη. Στην ημερίδα συζητήθηκαν οι προκλήσεις αλλά και εγγυήσεις για το κράτος δικαίου που παρουσιάζει η διαδικασία των επιστροφών και η εμπειρία του Συνηγόρου από την άσκηση της αρμοδιότητάς του για εξωτερικό έλεγχο των επιστροφών. Η ημερίδα χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης, Ένταξης 2014-2020.

Πρόγραμμα της ημερίδας

 
 

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή