Συνήγορος του Πολίτη

Βασική κατευθυντήρια αρχή και γνώμονας της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η προσήλωση στη λογική του θετικού αθροίσματος. Η διερεύνηση, δηλαδή, και ανάδειξη λύσεων από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πολίτες όσο και η διοίκηση. Η Ανεξάρτητη Αρχή στέκεται δίπλα στον δοκιμαζόμενο από την κρίση πολίτη, ερευνά τα προβλήματα που προκαλούνται από νομοθετικές ή άλλες παρεμβάσεις της διοίκησης και αναλαμβάνει στοχευμένες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και τις διευρυμένες αρμοδιότητες που διαθέτει. Ο Συνήγορος λειτουργεί ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, των δικαιωμάτων του παιδιού και των ευπαθών ομάδων.

 

Θέλω να υποβάλω αναφορά Πληροφορίες

 

 

Παρέμβαση του Συνηγόρου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών στο Ορφανοτροφείο Βόλου

Ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού επισκέφτηκε το Ορφανοτροφείο Βόλου στις 27 και 28 Δεκεμβρίου 2016, συναντήθηκε και συνομίλησε με τα φιλοξενούμενα παιδιά και μέλη της διοίκησης και του προσωπικού.
Ο Συνήγορος παρακολουθεί επί σειρά ετών την κατάσταση του ιδρύματος, ιδίως σε ό,τι αφορά στην κάλυψη των αναγκών και την προστασία των δικαιωμάτων των φιλοξενούμενων παιδιών. Γεγονότα που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του 2016 και η τακτική εκτενής προσφυγή προσώπων που σχετίζονται με το ίδρυμα σε μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, με αναφορά σε συμβάντα που αφορούν φιλοξενούμενα παιδιά, οδήγησαν την Ανεξάρτητη Αρχή στην έκδοση αυστηρής επείγουσας έκκλησης προς όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και τους λειτουργούς των ΜΜΕ για σεβασμό των δικαιωμάτων και της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που έχουν τεθεί υπό την ευθύνη του ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα στον ιστοχώρο 0-18.gr

 

 

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή