Ο Συνήγορος για την Ίση Μεταχείριση

 Αν έχετε υποστεί διάκριση:

 

 Εξ αιτίας:

 


Μπορείτε να υποβάλετε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη


 

Ο Συνήγορος μπορεί να σας βοηθήσει:

 

Ο Συνήγορος:

 

Φυλλάδιο κατά των διακρίσεων "Οι διακρίσεις σταματούν εδώ!"

Οι διακρίσεις σταματούν εδώ

Οδηγός διαφορετικότητας για δημοσίους υπαλλήλους με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων

Οδηγός διαφορετικότητας για δημοσίους υπαλλήλους με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων

 

 

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή