Γραφείο επικοινωνίας & τύπου

Ετήσιες Εκθέσεις

 • 31/12/2015
  - Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2015
  Στην παρούσα Έκθεση καταγράφονται αναλυτικά και παραστατικά οι δραστηριότητες και διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη σε όλη τη διάρκεια του έτους, για όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του, γενικών και ειδικών. Ο αναγνώστης θα διαπιστώσει ότι η Αρχή ασχολήθηκε επισταμένως με ζητήματα μείζονος γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως η διαχείριση των προσφυγικών ροών ή και οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην καθημερινή ζωή σε λαϊκές γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά. Επίσης, συνέβαλε με προτάσεις που έγιναν αποδεκτές σε θεσμικές μεταρρυθμίσεις, όπως ενδεικτικά για το σωφρονιστικό σύστημα, το δίκαιο ιθαγένειας και τον μεταναστευτικό κώδικα, την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την προστασία της παιδικής ηλικίας. Τέλος, αυξήθηκε το ήδη υψηλό ποσοστό επίλυσης βάσιμων υποθέσεων πολιτών που ο Συνήγορος προέβη σε διαμεσολάβηση (από 80,64% το 2014 σε 85,12% το 2015).
 • 31/12/2014
  - Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2014
  Στις αδυναμίες της διοίκησης, λιγότερο ή περισσότερο γνωστές από το παρελθόν, έρχονται να προστεθούν τα προβλήματα που προκαλούν οι ίδιες οι ασκούμενες πολιτικές, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θεσμοθετούνται, χωρίς επαρκή προετοιμασία αλλά και χωρίς ουσιαστικό διάλογο. Η δίκαιη κατανομή των βαρών, η στήριξη των δημιουργικών πρωτοβουλιών, η προστασία των ευάλωτων ατόμων και ομάδων περιθωριοποιούνται ή τελούν σε αναμονή, αντί να αποτελούν προτεραιότητες και αφετηρία των πολιτικών επιλογών. Πρέπει επιτέλους η σχέση του πολίτη με το κράτος να τεθεί στο επίκεντρο. Είναι μια απαίτηση χρηστής διακυβέρνησης και δημοκρατίας.
 • 31/12/2013
  - Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2013
  Η ορθή λειτουργία των θεσμών δεν αποτελεί πολυτέλεια, ακόμη και σε περίοδο οικονομικής κρίσης, τονίζει η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού στην έκθεσή της για το 2013.
 • 31/12/2012
  - Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2012
  Το αίτημα κοινωνικής δικαιοσύνης κυριαρχεί στις αναφορές των πολιτών, αντανακλώντας την κοινωνική κόπωση, τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του για το 2012
 • 31/12/2011
  - Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2011
  Άμεση η ανάγκη ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου καθώς η κρίση κλονίζει κοινωνία και διοίκηση, τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του για το 2011

Πρόσφατες παρεμβάσεις μας

 • Νέο- 26/05/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Χρηματοδότηση της λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες
  O Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε τη μη συνέχιση της χρηματοδότησης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης μέσω της απόδοσης νοσηλίου-τροφείου από τον ΕΟΠΥΥ και διαπίστωσε ότι παρά την ανταλλαγή αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ και την πραγματοποίηση συναντήσεων εργασίας δεν είχε καταστεί δυνατή η απόδοση του προβλεπόμενου νοσηλίου-τροφείου. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα για το θέμα αυτό στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στα οποία μεταξύ άλλων υποστηρίζεται ότι υφίσταται υποχρέωση απόδοσης του νοσηλίου-τροφείου. Είναι σαφές ότι με την πρακτική που ακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την καθυστέρηση στην εξασφάλιση χρηματοδότησης καταδικάζονται σε μαρασμό υφιστάμενα προς το παρόν πλαίσια που ενισχύουν τη λειτουργία των Ατόμων με Αναπηρίες μέσα στην κοινότητα.
 • 27/04/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Αδυναμία εξόφλησης φόρου κληρονομίας μέσω παραχώρησης της κυριότητας κληρονομηθέντος ακινήτου στο Δημόσιο
  Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά από τον υπουργό Οικονομικών την έκδοση υπουργικής απόφασης που προβλέπει ο νόμος ώστε να καταστεί δυνατή η παραχώρηση της κυριότητας κληρονομηθέντων ακινήτων στο Δημόσιο προκειμένου να διαγραφεί οφειλή φόρου κληρονομίας στην περίπτωση αδυναμίας εξόφλησής του από τους ιδιοκτήτες.
 • 26/04/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Διορθωτικές ενέργειες στον πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω αναπηρίας πολίτη
  Πολίτης ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου σχετικά με το έντονο κυκλοφοριακό ζήτημα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, την τοποθέτηση κάδων μπροστά από την οικία της και την αποκομιδή των απορριμμάτων σε ακατάλληλες ώρες, με συνέπεια τη διατάραξη της καθημερινότητας μέλους της οικογένειάς της με αναπηρία. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, οι Υπηρεσίες του Δήμου προέβησαν σε διορθωτικές ενέργειες στον κυκλοφοριακό και πολεοδομικό σχεδιασμό, τροποποιώντας την εγκεκριμένη μελέτη, με γνώμονα το δημόσιο όφελος και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.
 • 25/04/2016 - Δελτίο Τύπου
  - Παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την υλοποίηση των προγραμμάτων ανακούφισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού
  Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει την αλλαγή της ακολουθούμενης πρακτικής όσον αφορά τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης των απασχολουμένων με μειωμένο ωράριο, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 • 20/04/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Χορήγηση ισόβιας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας
  Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά σχετικά με την απόρριψη αιτήματος πολύτεκνης μητέρας για τη χορήγηση σε αυτήν ισόβιας σύνταξης πριν την κατάργηση της παροχής με τον ν. 4093/2012. Η απορριπτική απόφαση υιοθετούσε εσφαλμένη ερμηνεία των διατάξεων περί μόνιμης διαμονής, η δε αιτιολογία της ήταν ανεπαρκής. Η Αρχή ζήτησε την επανεξέταση της υπόθεσης από το αρμόδιο όργανο του ΟΓΑ. Η Διοίκηση του Οργανισμού απέρριψε την πρόταση και η ενδιαφερόμενη προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έκανε δεκτή την αίτηση ακυρώσεως. Μετά από νέα παρέμβαση της Αρχής, για την συμμόρφωση της διοίκησης στην δικαστική απόφαση, η Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων εξέδωσε απόφαση για την χορήγηση της παροχής στην ενδιαφερόμενη.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή