Γραφείο επικοινωνίας & τύπου

Ετήσιες Εκθέσεις

 • 31/12/2015
  - Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2015
  Στην παρούσα Έκθεση καταγράφονται αναλυτικά και παραστατικά οι δραστηριότητες και διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη σε όλη τη διάρκεια του έτους, για όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του, γενικών και ειδικών. Ο αναγνώστης θα διαπιστώσει ότι η Αρχή ασχολήθηκε επισταμένως με ζητήματα μείζονος γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως η διαχείριση των προσφυγικών ροών ή και οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην καθημερινή ζωή σε λαϊκές γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά. Επίσης, συνέβαλε με προτάσεις που έγιναν αποδεκτές σε θεσμικές μεταρρυθμίσεις, όπως ενδεικτικά για το σωφρονιστικό σύστημα, το δίκαιο ιθαγένειας και τον μεταναστευτικό κώδικα, την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την προστασία της παιδικής ηλικίας. Τέλος, αυξήθηκε το ήδη υψηλό ποσοστό επίλυσης βάσιμων υποθέσεων πολιτών που ο Συνήγορος προέβη σε διαμεσολάβηση (από 80,64% το 2014 σε 85,12% το 2015).
 • 31/12/2014
  - Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2014
  Στις αδυναμίες της διοίκησης, λιγότερο ή περισσότερο γνωστές από το παρελθόν, έρχονται να προστεθούν τα προβλήματα που προκαλούν οι ίδιες οι ασκούμενες πολιτικές, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θεσμοθετούνται, χωρίς επαρκή προετοιμασία αλλά και χωρίς ουσιαστικό διάλογο. Η δίκαιη κατανομή των βαρών, η στήριξη των δημιουργικών πρωτοβουλιών, η προστασία των ευάλωτων ατόμων και ομάδων περιθωριοποιούνται ή τελούν σε αναμονή, αντί να αποτελούν προτεραιότητες και αφετηρία των πολιτικών επιλογών. Πρέπει επιτέλους η σχέση του πολίτη με το κράτος να τεθεί στο επίκεντρο. Είναι μια απαίτηση χρηστής διακυβέρνησης και δημοκρατίας.
 • 31/12/2013
  - Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2013
  Η ορθή λειτουργία των θεσμών δεν αποτελεί πολυτέλεια, ακόμη και σε περίοδο οικονομικής κρίσης, τονίζει η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού στην έκθεσή της για το 2013.
 • 31/12/2012
  - Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2012
  Το αίτημα κοινωνικής δικαιοσύνης κυριαρχεί στις αναφορές των πολιτών, αντανακλώντας την κοινωνική κόπωση, τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του για το 2012
 • 31/12/2011
  - Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2011
  Άμεση η ανάγκη ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου καθώς η κρίση κλονίζει κοινωνία και διοίκηση, τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του για το 2011

Πρόσφατες παρεμβάσεις μας

 • Νέο- 22/09/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Ασφάλιση κατά τον χρόνο της επίσχεσης εργασίας
  Ο Συνήγορος του Πολίτη παρέλαβε σειρά αναφορών σχετικά με την άρνηση του ΙΚΑ να ασφαλίσει εργαζομένους οι οποίοι είχαν ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας πέραν του ενός μηνός, χωρίς την προσκόμιση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με την οποία θα επιδικάζονται οι μισθοί του διαστήματος της επίσχεσης. Η Αρχή απέστειλε στον αρμόδιο Υπουργό και στον Διοικητή του ΙΚΑ πόρισμα, με το οποίο ζητά από το ΙΚΑ να επανεξετάσει την θέση του και να εκδώσει νέες σαφείς οδηγίες προς τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και του εργατικού δικαίου, να παύσει να εξαρτά την ασφαλιστική τακτοποίηση των εργαζομένων από την προσκόμιση δικαστικής απόφασης και να λαμβάνει υπ’ όψιν σειρά αναλυτικά αναφερόμενων στοιχείων, από τα οποία τα όργανα του ΙΚΑ μπορούν να μορφώσουν ασφαλή κρίση για την συνέχιση υπαγωγής στην ασφάλιση των εργαζομένων που έχουν προβεί σε επίσχεση.
 • Νέο- 21/09/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Ρύθμιση μέγιστου χρόνου εκμίσθωσης κυλικείων δημοσίων σχολείων
  Ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη προς το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την αναστολή των ανοιχτών πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκμίσθωση σχολικών κυλικείων, ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες οι συμβάσεις μίσθωσης είχαν εξαντλήσει το μέγιστο προβλεπόμενο χρονικό όριο. Το Υπουργείο προχώρησε στην έκδοση νέας τροποποιητικής υπουργικής απόφασης για τη λειτουργία των κυλικείων, με την οποία, μεταξύ άλλων, διευκρινίζεται ότι οι σχετικές συμβάσεις μίσθωσης ισχύουν για 9 χρόνια, χωρίς τη δυνατότητα καμίας περαιτέρω παράτασης.
 • Νέο- 20/09/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Συντόμευση χρόνου αποστολής από τον ΕΟΦ έγκρισης για χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων
  Ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη προς τον ΕΟΦ, ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων ασθενών για χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων από την αρμόδια επιτροπή και κυρίως κατά την αποστολή των αποφάσεών της. Ο ΕΟΦ αποφάσισε τη βελτίωση της διαδικασίας, είτε με αποστολή των αποφάσεων μέσω courier, με την οποία θα επιβαρύνεται ο Οργανισμός, είτε μέσω email στα νοσοκομεία που υποβάλλουν μαζικά αιτήματα. Η μέχρι τώρα εφαρμογή της νέα διαδικασίας αξιολογείται και από τους ασθενείς ως θετική.
 • Νέο- 15/09/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Παρέμβαση του ΣτΠ για απομάκρυνση παρανόμως αποθηκευμένου υδραργύρου σε εγκαταστάσεις εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής
  Εταιρεία προσέφυγε στον Συνήγορο, σχετικά με την καθυστέρηση της Διοίκησης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες απομάκρυνσης φορτίου υδραργύρου, που εντοπίστηκε από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος παράνομα αποθηκευμένο στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο. Το υψηλής επικινδυνότητας φορτίο είχε μεταφερθεί παρανόμως από τη Γερμανία, αλλά υπήρξε αμφισβήτηση ως προς τη φύση του, καθώς οι αρμόδιες αρχές το χαρακτήριζαν απόβλητο, ενώ η εταιρεία προϊόν. Ο Συνήγορος επεσήμανε εξ αρχής την ανάγκη επίσπευσης της σύννομης απομάκρυνσης του υψηλής επικινδυνότητας φορτίου αποβλήτων υδραργύρου και ζήτησε τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων για την επιστροφή του στη χώρα προέλευσης, ώστε να διασφαλιστεί το μείζον ζήτημα εξάλειψης του κινδύνου από το λεκανοπέδιο. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, επισπεύστηκε ο επαναπατρισμός των αποβλήτων υδραργύρου, που τελικώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Φεβρουάριο του 2016.
 • Νέο- 14/09/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Διακριτική μεταχείριση προσωπικού νοσοκομείου στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
  Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιου νοσοκομείου της περιφέρειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, με εντολή της διοίκησης του συγκεκριμένου νοσοκομείου, εξυπηρετείται με προτεραιότητα το ίδιο το προσωπικό του νοσοκομείου και οι πολίτες που αυτό υποδεικνύει και κατόπιν όσοι έχουν πάρει νούμερο για σειρά προτεραιότητας. Ο Συνήγορος, με έγγραφό του προς την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια που εποπτεύει το εν λόγω νοσοκομείο, υπενθύμισε τα όσα προβλέπει το Σύνταγμα και οι ισχύουσες διατάξεις για τους δημοσίους υπαλλήλους. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, ανακλήθηκαν οι οδηγίες που καταστρατηγούσαν το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και την εξυπηρέτηση των πολιτών και οι υπεύθυνοι μονάδων υγείας της περιοχής ανέπτυξαν δράσεις για την εδραίωση επαγγελματικής δεοντολογίας.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή