Γραφείο επικοινωνίας & τύπου

Ετήσιες Εκθέσεις

 • 27/03/2013
  - Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2013
  Η ορθή λειτουργία των θεσμών δεν αποτελεί πολυτέλεια, ακόμη και σε περίοδο οικονομικής κρίσης, τονίζει η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού στην έκθεσή της για το 2013.
 • 27/03/2012
  - Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2012
  Το αίτημα κοινωνικής δικαιοσύνης κυριαρχεί στις αναφορές των πολιτών, αντανακλώντας την κοινωνική κόπωση, τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του για το 2012
 • 29/03/2011
  - Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2011
  Άμεση η ανάγκη ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου καθώς η κρίση κλονίζει κοινωνία και διοίκηση, τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του για το 2011
 • 31/12/2010
  - Ετήσια Έκθεση 2010
  Ο ΣτΠ συμπαραστάτης του πολίτη μέσα σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία.
 • 31/12/2009
  - Ετήσια Έκθεση 2009
  Η χρονιά με τις περισσότερες νέες υποθέσεις από καταβολής της Αρχής

Πρόσφατες παρεμβάσεις μας

 • Νέο- 23/10/2014 - Πόρισμα
  - Πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής "Λαιμός-Λουζιτάνια-Παραλία" του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής
  Ο Συνήγορος εξέτασε αναφορά πολίτη, σχετικά με την ανάγκη αποσαφήνισης του πολεοδομικού καθεστώτος των ακινήτων του, στην κτηματική περιφέρεια του δήμου Ασπροπύργου και στην θέση «Λαιμός-Λουζιτάνια-Παραλία», όπου ενώ είχε ακυρωθεί δικαστικά το σχέδιο πόλης, εξακολουθούσε να εφαρμόζεται η πράξη εφαρμογής. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου και τη σύνταξη του πορίσματος, η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής απέστειλε έγγραφο στην Αρχή, περιγράφοντας το σύνολο των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβούν οι συναρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυση του θέματος.
 • Νέο- 16/10/2014 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες του ΕΤΑΑ
  Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, εκδόθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας η οποία καθορίζει τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα.
 • Νέο- 14/10/2014 - Δελτίο Τύπου
  - Συντονισμός για την προστασία των ανηλίκων στη ραδιοτηλεόραση
  Ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν, οι δύο Ανεξάρτητες Αρχές, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του ως Συνήγορος του Παιδιού, εξέδωσαν Δελτίο Τύπου υπενθυμίζοντας την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
 • Νέο- 13/10/2014 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Παραλείψεις της ΕΛ.ΑΣ. εις βάρος πολίτη που κρατήθηκε παράνομα
  Εσφαλμένη σύλληψη και κράτηση πολίτη. Παράλειψη απόδοσης πειθαρχικής ευθύνης και αποκατάστασης του θιγέντος πολίτη.
 • 09/10/2014 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Απαλοιφή ανωτάτου ορίου ηλικίας για μετάταξη υπαλλήλων
  Κατόπιν αυτεπάγγελτης παρέμβασης του Συνηγόρου, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας ανακάλεσε πρόσκληση που έθετε ανώτατο όριο ηλικίας ως προϋπόθεση για τη μετάταξη υπαλλήλων και εξέδωσε νέα, χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή