Γραφείο επικοινωνίας & τύπου

Ετήσιες Εκθέσεις

 • 27/03/2013
  - Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2013
  Η ορθή λειτουργία των θεσμών δεν αποτελεί πολυτέλεια, ακόμη και σε περίοδο οικονομικής κρίσης, τονίζει η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού στην έκθεσή της για το 2013.
 • 27/03/2012
  - Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2012
  Το αίτημα κοινωνικής δικαιοσύνης κυριαρχεί στις αναφορές των πολιτών, αντανακλώντας την κοινωνική κόπωση, τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του για το 2012
 • 29/03/2011
  - Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2011
  Άμεση η ανάγκη ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου καθώς η κρίση κλονίζει κοινωνία και διοίκηση, τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του για το 2011
 • 31/12/2010
  - Ετήσια Έκθεση 2010
  Ο ΣτΠ συμπαραστάτης του πολίτη μέσα σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία.
 • 31/12/2009
  - Ετήσια Έκθεση 2009
  Η χρονιά με τις περισσότερες νέες υποθέσεις από καταβολής της Αρχής

Πρόσφατες παρεμβάσεις μας

 • Νέο- 29/09/2014 - Ειδική Έκθεση
  - Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις δημοτικές προσόδους και άλλα θέματα αρμοδιότητας δήμων
  Ο Συνήγορος, σε ειδική έκθεσή του, αποτυπώνει σειρά προβλημάτων τα οποία δημιουργούνται κυρίως κατά την άσκηση των οικονομικής φύσης αρμοδιοτήτων των δήμων, αλλά σε σημαντικό βαθμό και από την πλημμελή εποπτεία επί των πράξεων τους. Επίσης, διατυπώνει προτάσεις που ως στόχο έχουν την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου, την ενδυνάμωση του ελέγχου νομιμότητας, την εξασφάλιση χρηστής και διαφανούς δημοσιονομικής διαχείρισης και τη βελτίωση των σχέσεων δήμου-πολίτη.
 • Νέο- 25/09/2014 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Επίλυση προβλημάτων στον υπολογισμό του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων, μετά τις παρεμβάσεις του Συνηγόρου
  Μετά τις παρεμβάσεις του Συνηγόρου, δόθηκε η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν διορθώσεις στον υπολογισμό του ΕΕΤΑ σε ορισμένες περιπτώσεις. Ο Συνήγορος θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα νέας εκκαθάρισης σε όλες τις περιπτώσεις εσφαλμένου υπολογισμού του Τέλους.
 • Νέο- 24/09/2014 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Προβλήματα στην κάλυψη ακτινοχειρουργικής θεραπείας από τον ΕΟΠΥΥ
  Ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη προκειμένου να επανεξεταστεί η άρνηση της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ να αποδώσει σε ασφαλισμένους του το συμπληρωματικό ποσό που τους ζητήθηκε από συμβεβλημένη ιδιωτική κλινική για τη διενέργεια στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής θεραπείας το καλοκαίρι του 2012 και έως τη θεσμοθέτηση με υπουργική απόφαση της νέας κοστολόγησης. Πράγματι το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε την αποζημίωση των συγκεκριμένων ασφαλισμένων, ικανοποιώντας τα αιτήματά τους.
 • Νέο- 23/09/2014 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Ανωτέρας Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου προς πτυχίο ΤΕΙ ανωτέρας βαθμίδας εκπαίδευσης
  Μετά από αναφορά κατόχου πτυχίου της Ανωτέρας Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου, ο Συνήγορος παρενέβη προς το ΤΕΙ Θεσσαλίας, προκειμένου να χορηγηθεί στην ενδιαφερόμενη πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας του παραπάνω πτυχίου με πτυχίο ΤΕΙ της ανωτέρας βαθμίδας εκπαίδευσης. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, το αίτημα της ενδιαφερόμενης ικανοποιήθηκε.
 • Νέο- 22/09/2014 - Πόρισμα
  - Προβλήματα στη μετακίνηση μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
  Στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών σχετικά με τη μετακίνηση μαθητών προς τα δημόσια σχολεία Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση της αντίστοιχης υποχρέωσης της Πολιτείας. Μετά από σειρά παρεμβάσεων, απέστειλε Πόρισμα στα συναρμόδια Υπουργεία, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή