Γραφείο επικοινωνίας & τύπου

Ετήσιες Εκθέσεις

 • 31/12/2014
  - Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2014
  Στις αδυναμίες της διοίκησης, λιγότερο ή περισσότερο γνωστές από το παρελθόν, έρχονται να προστεθούν τα προβλήματα που προκαλούν οι ίδιες οι ασκούμενες πολιτικές, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θεσμοθετούνται, χωρίς επαρκή προετοιμασία αλλά και χωρίς ουσιαστικό διάλογο. Η δίκαιη κατανομή των βαρών, η στήριξη των δημιουργικών πρωτοβουλιών, η προστασία των ευάλωτων ατόμων και ομάδων περιθωριοποιούνται ή τελούν σε αναμονή, αντί να αποτελούν προτεραιότητες και αφετηρία των πολιτικών επιλογών. Πρέπει επιτέλους η σχέση του πολίτη με το κράτος να τεθεί στο επίκεντρο. Είναι μια απαίτηση χρηστής διακυβέρνησης και δημοκρατίας.
 • 31/12/2013
  - Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2013
  Η ορθή λειτουργία των θεσμών δεν αποτελεί πολυτέλεια, ακόμη και σε περίοδο οικονομικής κρίσης, τονίζει η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού στην έκθεσή της για το 2013.
 • 31/12/2012
  - Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2012
  Το αίτημα κοινωνικής δικαιοσύνης κυριαρχεί στις αναφορές των πολιτών, αντανακλώντας την κοινωνική κόπωση, τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του για το 2012
 • 31/12/2011
  - Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2011
  Άμεση η ανάγκη ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου καθώς η κρίση κλονίζει κοινωνία και διοίκηση, τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του για το 2011
 • 31/12/2010
  - Ετήσια Έκθεση 2010
  Ο ΣτΠ συμπαραστάτης του πολίτη μέσα σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Πρόσφατες παρεμβάσεις μας

 • Νέο- 20/05/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Δικαιώματα παιδιών που φιλοξενούνται σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
  Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έκανε δεκτή στο σύνολό της πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα δικαιώματα των φιλοξενούμενων παιδιών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και δεν ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου τους, προβαίνοντας στην έκδοση εγγράφου προς όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την άμεση ενημέρωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αρμοδιότητάς τους.
 • Νέο- 19/05/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Διακρίσεις σε βάρος ανέργων υπηκόων τρίτων χωρών
  Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι οι άνεργοι υπήκοοι τρίτων χωρών υφίστανται διακριτική μεταχείριση, σε σχέση με Έλληνες πολίτες και πολίτες της ΕΕ, καθώς διαγράφονται από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ λόγω απουσίας τους στο εξωτερικό. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι η απουσία τους προκύπτει από πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας, κάτι που δεν μπορεί να διαπιστωθεί μέσω των αντίστοιχων πιστοποιητικών για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, ζήτησε από τον ΟΑΕΔ την αλλαγή της υφιστάμενης πρακτικής και την εφαρμογή πρόσφορων μέτρων διαπίστωσης της «διαθεσιμότητας» των ανέργων για εργασία.
 • Νέο- 14/05/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Ανεπαρκής διαχείριση απορριμμάτων με επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
  Κάτοικοι του Δήμου Τρίπολης προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρόμενοι για τη συσσώρευση απορριμμάτων στους δρόμους του Δήμου, με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρής και συστηματικής ρύπανσης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και επαπειλούμενο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Η Αρχή διαπίστωσε ότι η κατάσταση διαχείρισης των απορριμμάτων, τόσο στο Δήμο Τρίπολης, όσο και συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, δεν είναι συμβατή με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ενέχει τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
 • Νέο- 13/05/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Μη ανάκληση αποφάσεων παροχών ανεργίας μετά από δικαστική ακύρωση απολύσεων
  Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορές πολιτών σχετικά με την ανάκληση αποφάσεων παροχών ανεργίας μετά από τη δικαστική αναγνώριση της ακυρότητας των απολύσεων των δικαιούχων ανέργων. Η ανάκληση των αποφάσεων αυτών θα είχε ως συνέπεια την ανατροπή θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των πρώην εργαζομένων, ενώ ο ΟΑΕΔ προέβη και στον καταλογισμό των ποσών που αντιστοιχούσαν στην τακτική επιδότηση ανεργίας. Μετά από την παρέμβαση της Αρχής, το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ έκανε δεκτές τις ενστάσεις των ενδιαφερομένων.
 • Νέο- 12/05/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Προβλήματα στη διαδικασία χορήγησης αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης θανάτου
  Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά σχετικά με προβλήματα στη διαδικασία χορήγησης αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης θανάτου από το ληξιαρχείο Δήμου Βέροιας. Η Αρχή υπέβαλε συστάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή