Βοηθός Συνήγορος

Σταματίνα Γιαννακούρου

 

Η Σταματίνα Γιαννακούρου είναι διδάκτωρ Νομικής με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο (Πανεπιστήμιο Paris X-Nanterre). Δικηγόρος Αθηνών με ειδίκευση σε θέματα εργατικού δικαίου, έχει εργαστεί ως επιστημονική συνεργάτις στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), ως εμπειρογνώμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ως ειδική συνεργάτις της Γενικής Γραμματέως Ισότητας. Συμμετείχε στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την εναρμόνιση της νομοθεσίας προς τις διατάξεις κοινοτικών οδηγιών και για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Έχει δημοσιεύσει βιβλία, άρθρα και μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Μεταξύ αυτών είναι το «Η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών κατά το κοινοτικό και το ελληνικό εργατικό δίκαιο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2008» και το «L' Etat, l'autonomie collective et le travailleur. Εtude comparée du droit italien et du droit français de la représentativité syndicale, L.G.D.J., Bibliothèque de Droit Privé, Tome 247, Paris 1995». Γνωρίζει γαλλικά, αγγλικά και ιταλικά.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή