Συνήγορος του Πολίτη

Η πρωτοφανής οικονομική κρίση έχει δραματικές συνέπειες στη ζωή των πολιτών και τη λειτουργία του κράτους και των υπηρεσιών του. Το έντονο συναίσθημα ανασφάλειας που συνταράσσει την ελληνική κοινωνία και η δυσκολία του κράτους να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του συνθέτουν ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό πλαίσιο. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο ο Συνήγορος του Πολίτη καλείται να εντείνει την εξωστρέφειά του, να βρεθεί κοντά στους πολίτες, και να εκφράσει με θεσμικό τρόπο τα προβλήματα και τη δυσαρέσκεια που αναδεικνύουν. Καλείται ιδίως να αναζητήσει θεσμικές λύσεις και ρεαλιστικές εναλλακτικές προτάσεις.

 

Θέλω να υποβάλω αναφορά Πληροφορίες

 

Επίσκεψη βουλευτών του γερμανικού κρατιδίου της Έσσης στον Συνήγορο του Πολίτη

Τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών του Κοινοβουλίου της Έσσης επισκέφτηκαν σήμερα τα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη και ενημερώθηκαν για το έργο της Ανεξάρτητης Αρχής και τη δραστηριότητά της ειδικότερα στον τομέα των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.

Τους βουλευτές και αξιωματούχους του ομόσπονδου κρατιδίου υποδέχτηκαν ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης, και ο Βοηθός Συνήγορος αρμόδιος για θέματα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Βασίλης Καρύδης, ο οποίος τους ενημέρωσε για τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής.

Δελτίο τύπου

 

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης της Αρχής για το 2015 στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Προτεραιότητά μας η ανάδειξη λύσεων και παρεμβάσεων χρήσιμων για τον πολίτη και τη διοίκηση

«Βασική κατευθυντήρια αρχή μας είναι η λογική του θετικού αθροίσματος, η ανάδειξη δηλαδή λύσεων και παρεμβάσεων από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πολίτες όσο και η Διοίκηση», επισήμανε στην ομιλία του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο νέος Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης. 
Κατά την παρουσίαση και συζήτηση της ετήσιας έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής για το 2015, ο Συνήγορος τόνισε ότι μεταξύ των βασικών στόχων είναι η ολοένα και στενότερη σχέση με τον δοκιμαζόμενο πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, άμεση προτεραιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη είναι να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τις συνθήκες πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες του και, όπου αυτό είναι εφικτό, να προσφέρει νέες δυνατότητες εγγύτερης επικοινωνίας και αρωγής. 
 

Διαβάστε την Ετήσια Έκθεση της Αρχής για το 2015

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για το 2015 στη Βουλή

 

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή