Συνήγορος του Πολίτη

Βασική κατευθυντήρια αρχή και γνώμονας της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η προσήλωση στη λογική του θετικού αθροίσματος. Η διερεύνηση, δηλαδή, και ανάδειξη λύσεων από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πολίτες όσο και η διοίκηση. Η Ανεξάρτητη Αρχή στέκεται δίπλα στον δοκιμαζόμενο από την κρίση πολίτη, ερευνά τα προβλήματα που προκαλούνται από νομοθετικές ή άλλες παρεμβάσεις της διοίκησης και αναλαμβάνει στοχευμένες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και τις διευρυμένες αρμοδιότητες που διαθέτει. Ο Συνήγορος λειτουργεί ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, των δικαιωμάτων του παιδιού και των ευπαθών ομάδων.

 

Θέλω να υποβάλω αναφορά Πληροφορίες

 

Οι έξι Βοηθοί Συνήγοροι

Ανέλαβαν τα καθήκοντά τους οι έξι Βοηθοί Συνήγοροι, τρεις εκ των οποίων είναι νέοι στη θέση και τρεις συνεχίζουν. Συγκεκριμένα με απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη, και κατόπιν προτάσεως του Συνηγόρου του Πολίτη, Ανδρέα Ποττάκη, διορίζονται Βοηθοί Συνήγοροι για πρώτη φορά οι Καλλιόπη Λυκοβαρδή, Γιώργος Νικολόπουλος και Ευανθία Σαββίδη και παραμένουν οι Χρήστος Ιωάννου, Γιώργος Μόσχος και Ίων Σαγιάς.

 


 

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή