Συνήγορος του Πολίτη

Η πρωτοφανής οικονομική κρίση έχει δραματικές συνέπειες στη ζωή των πολιτών και τη λειτουργία του κράτους και των υπηρεσιών του. Το έντονο συναίσθημα ανασφάλειας που συνταράσσει την ελληνική κοινωνία και η δυσκολία του κράτους να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του συνθέτουν ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό πλαίσιο. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο ο Συνήγορος του Πολίτη καλείται να εντείνει την εξωστρέφειά του, να βρεθεί κοντά στους πολίτες, και να εκφράσει με θεσμικό τρόπο τα προβλήματα και τη δυσαρέσκεια που αναδεικνύουν. Καλείται ιδίως να αναζητήσει θεσμικές λύσεις και ρεαλιστικές εναλλακτικές προτάσεις.

 

Ετήσια Έκθεση της Αρχής για το 2015

«Να μην υπάρξει υποχώρηση στο πεδίο της προστασίας του σκληρού πυρήνα των δικαιωμάτων, ούτε να μετεξελιχθεί η οικονομική κρίση σε αμφισβήτηση των βασικών παραμέτρων του κράτους δικαίου», καλεί ο Αναπληρωτής Συνήγορος του Πολίτη Βασίλης Καρύδης στην έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για το 2015, την οποία υπέβαλε στη Βουλή των Ελλήνων.


Η Αρχή το 2015 έλαβε 11.502 αναφορές, ενώ αυξήθηκε το ήδη υψηλό ποσοστό επίλυσης βάσιμων υποθέσεων πολιτών σε 85%. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στον θεσμό και υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα της παρέμβασής της Ανεξάρτητης Αρχής, σε συνθήκες μιας παρατεταμένης κοινωνικοπολιτικής και δημοσιονομικής κρίσης.

 

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε νέα διεύθυνση
Από την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 τα Γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη βρίσκονται στην οδό Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 104 32, κοντά στο σταθμό Ηλεκτρικού και Μετρό ΟΜΟΝΟΙΑ.

 

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή