Συνήγορος του Πολίτη

Η πρωτοφανής οικονομική κρίση έχει δραματικές συνέπειες στη ζωή των πολιτών και τη λειτουργία του κράτους και των υπηρεσιών του. Το έντονο συναίσθημα ανασφάλειας που συνταράσσει την ελληνική κοινωνία και η δυσκολία του κράτους να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του συνθέτουν ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό πλαίσιο. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο ο Συνήγορος του Πολίτη καλείται να εντείνει την εξωστρέφειά του, να βρεθεί κοντά στους πολίτες, και να εκφράσει με θεσμικό τρόπο τα προβλήματα και τη δυσαρέσκεια που αναδεικνύουν. Καλείται ιδίως να αναζητήσει θεσμικές λύσεις και ρεαλιστικές εναλλακτικές προτάσεις.

 

Θέλω να υποβάλω αναφορά Πληροφορίες

 

Κοινά πρότυπα, όρους και εγγυήσεις ανεξαρτησίας συμφώνησαν οι ευρωπαϊκοί φορείς ίσης μεταχείρισης

Σε κοινά πρότυπα και βασικούς όρους και εγγυήσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να ανταποκριθούν με επάρκεια, αμεροληψία και αποτελεσματικότητα στο έργο τους κατέληξαν οι εθνικοί φορείς προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Η ετήσια γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού δικτύου φορέων ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φύλου, εθνικής ή φυλετικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού (Equinet), στην οποία συμμετείχε και ο Συνήγορος του Πολίτη και αντιπροσωπείες από άλλους 44 εθνικούς φορείς, πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Δελτίο τύπου

 

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης της Αρχής για το 2015 στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Προτεραιότητά μας η ανάδειξη λύσεων και παρεμβάσεων χρήσιμων για τον πολίτη και τη διοίκηση

«Βασική κατευθυντήρια αρχή μας είναι η λογική του θετικού αθροίσματος, η ανάδειξη δηλαδή λύσεων και παρεμβάσεων από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πολίτες όσο και η Διοίκηση», επισήμανε στην ομιλία του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο νέος Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης. 
Κατά την παρουσίαση και συζήτηση της ετήσιας έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής για το 2015, ο Συνήγορος τόνισε ότι μεταξύ των βασικών στόχων είναι η ολοένα και στενότερη σχέση με τον δοκιμαζόμενο πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, άμεση προτεραιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη είναι να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τις συνθήκες πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες του και, όπου αυτό είναι εφικτό, να προσφέρει νέες δυνατότητες εγγύτερης επικοινωνίας και αρωγής. 
 

Διαβάστε την Ετήσια Έκθεση της Αρχής για το 2015

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για το 2015 στη Βουλή

 

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή